POWYŻEJ 25 ETATÓW BEZ 6 % ON

W ramach część projektu „To Wake Up”.

Pracodawcy, którzy zatrudniają w przeliczeniu na pełny etat powyżej 25 osób, mogą być zobowiązani do dokonywania wpłat obowiązkowych na rzecz PFRON. Obowiązek ten powstaje w momencie, gdy wskaźnik zatrudnionych osób niepełnosprawnych w danym miesiącu jest mniejszy niż 6% ogólnego stanu zatrudnienia, w przeliczeniu na pełny etat. Wysokość wspomnianych wpłat określona jest procentowo i wynosi 40,65 %, średniej płacy krajowej w danym kwartale (ogłoszenie GUS-u w Monitorze Polskim).