PONIŻEJ 25 ETATÓW

W ramach części projektu „To Wake Up”.

Koszty, jakie ponosi pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika, przy najniższej płacy krajowej, to kwota około 2,4 tys. zł miesięcznie. Takie obciążenie, w naszej ocenie, jest jedną z przesłanek do tego, aby zastanowić się nad możliwością pozyskania dofinansowania do płac pracowników, których Państwo zatrudniają lub będą zatrudniać, a którzy posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W zależności od stopnia niepełnosprawności, wynikającego z wspomianego wcześniej orzeczenia i całkowitych kosztów płacy, pracodawca może otrzymać maksymalnie dofinansowanie w wysokości:

  • stopień znaczny – kwota dofinansowania do 1.800 zł (bez schorzeń szczególnych).
  • stopień umiarkowany – kwota dofinansowania do 1.125 zł (bez schorzeń szczególnych).
  • stopień lekki – kwota dofinansowania do 450 zł (bez schorzeń szczególnych).

lub w przypadku schorzeń szczególnych (specjalnych).

  • stopień znaczny – kwota dofinansowania do 2.400 zł (za schorzeniem szczególnym).
  • stopień umiarkowany – kwota dofinansowania do 1.725 zł (za schorzeniem szczególnym).
  • stopień lekki – kwota dofinansowania do 1.050 zł (za schorzeniem szczególnym).

Nasza propozycja to kompleksowa obsługa podzielona na dwa obszary, gdzie pierwszy związany jest z uzyskaniem dofinansowania, a drugi dotyczy rekrutacji nowych pracowników.

Pierwszy obszar działań skupia się na obsłudze systemu dofinansowań SODiR (aplikacja PFRON-u), za pomocą którego co miesiąc przesyłane są informacje o całkowitych kosztach płacy poszczególnych niepełnosprawnych pracowników. Na podstawie informacji wysyłanych za pośrednictwem tej aplikacji skutecznie tworzymy wnioski o wypłatę dofinansowania, które sprawdzane są pod względem merytorycznym i rachunkowym przez dział dofinansowań rynku pracy PFRON. Dział ten w naszej kilkuletniej praktyce przyjął ponad 95% złożonych przez na wniosków nie mając żadnych zastrzeżeń; 4% to wnioski, które po złożeniu korekt zostały przyjęte a dofinansowanie trafiało na konta naszych klientów zaś 1% to wnioski odrzucone z przyczyn formalnych i niezależnych od naszych działań.

Cała procedura jak wspomnieliśmy, powtarzana jest co miesiąc, zatem do naszych zadań należeć będzie:

  • składanie do PFRON kompletnych informacji i wniosków o wypłatę dofinansowania.
  • oraz kontrola nad przebiegiem całego procesu.

Dzięki dużemu doświadczeniu, nasz system działań jest na tyle efektywny i niezawodny, że w przypadku prośby ze strony PFRON o korektę czy uzupełnienie informacji do złożonego wniosku, jesteśmy gotowi do udzielania odpowiedzi w imieniu naszego Klienta w ciągu dwóch dni roboczych. W tej sytuacji, jak i w pozostałych działaniach i kontaktach z PFRON, zaangażowanie naszego Klienta, może ograniczyć się do śledzenia korespondencji i zawartych w niej informacji oraz akceptacji poszczególnych działań.